Bildet er lånt fra Heidners hjemmesideNCE Heidner har 49 medlemmer;  35 er bedrifter. Teknologiområdene er genetikk, bioteknologi, bærekraftig fôr og bioraffinering. Medlemsbedriftene holder til her i Innlandet, og hovedsetet for klyngen, er på Hamar.

Les mer på: http://heidner.no/nce-heidner-biocluster-er-tildelt-den-nasjonale-gronne-ledertroya/ (Heidners hjemmesider - der også bildet er hentet fra).

Innovasjon Norge skriver slik om saken: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/ti-nye-naringsklynger-skal-gi-okt-verdiskaping-og-fornyelse-i-naringslivet/