Helse og omsorgssjef Vigdis Galaaen gratulerte med sertifiseringen.I løpet av november nå i 2018 vil alle omsorgssentre og omsorgsboliger med bemanning i Hamar være livsgledesertifisert. Bildene på denne siden er fra Finsal på Ridabu. De markerte sin sertifiseringsdag med musikk, dans, taler, champagne, pizza og kake etterfulgt av en lang rekke gratulasjoner - og sjølsagt snorklipping - den 9. november.

Ett år med arbeid
Arbeidet med å forberede helse- og omsorgsansatte i forhold til sertifiseringen, har pågått omtrent i ett år. Det er de ansatte som skal arbeide med livsglede i praksis på sine arbeidsplasser, og et samarbeid med frivillige, venneforeninger og andre foreninger vil naturlig nok også inngå i arbeidet med å skape livsglede for de som trenger det aller mest.

Feirer med champagne!De ansatte har fått faglig inspirasjon og fått høre om erfaringer fra andre livsgledesykehjem, og de har jobbet praktisk og systematisk fram mot sertifiseringen.  

Kort om hva Livsgledehjem er: 
Gjennom sertifiseringsordningen skal det å skape livsglede, «gylne øyeblikk» for den enkelte, settes i system. Det er ikke de store festlighetene det snakkes om, men små ting som den enkelte finner stor glede i.

På lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie, skal den enkelte jevnlig få tilbud om individuelt tilpassede livsglede-aktiviteter. Disse skal gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb. 

Borgny Nygaard fra Pensjonistpartiet klippet snora og erklærte Livsgledesykehjemmet på Finsal for sertifisert.Politisk engasjement også
På vegne av Pensjonistpartiet har Borgny Nygård ivret for at Livsgledehjem skal bli en realitet i Hamar, og hun fikk æren av å klippe snora på Finsal. Hun var selvsagt svært begeistret for at dette med Livsglede blir en realitet.

I Hamar kommune har Berit Kalland jobbet som livsgledekonsulent, og både hun, Berit Johnsen som er avdelingsleder på Finsal, helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen, ordfører Einar Busterud og eldrerådets leder takket og gratulerte med sertifiseringen.

Les mer her: http://livsgledeforeldre.no/

Kaken med dagsriktig dekor - Livsglede for eldre!

Det vanket mange blomster og gratulasjoner på Finsal.