I likhet med forrige ukes «Byprat» var det lav terskel og høy takhøyde da varaordfører Knut Fangberget gjestet sofaen på Bylab. Det var en god bredde i temaene: Fra konkrete spørsmål rundt boligutvikling og tilflytting til overordnede problemstillinger rundt sentrumsutvikling, universitet og sykehus.

-Jeg syns det er veldig artig å høre hva folk syns. Hamarfolk er veldig engasjerte og i Bylab er terskelen for å si noe lav. Det fører til gode samtaler om viktige temaer, og det syns jeg vi hadde i dag, sier varaordfører Knut Fangberget.

«Hvor kommer alle folkene fra?»
Boligutvikling og tilflytting er alltid aktuelle temaer i et byutviklingsperspektiv. En av tilhørerne rundt sofaen spurte et spørsmål mange kanskje lurer på: Hvor kommer egentlig tilflytterne fra?

I samfunnsøkonomisk analyse (2018) som er gjennomført for Hamarregionen og Elverum viser tallene at netto innflytting til Hamar kommune har vært mellom 221 og 512 årlig mellom 2013 og 2017, hvorav det laveste registrerte tallet var i 2013 og det høyeste i 2016.

Den største gruppen av nettotilflyttere var de i aldersspennet 30 – 39 år. Nesten hver femte norskfødte innflytter var hjemflytter, nesten to tredjedeler av norskfødte innflyttere har vokst opp i Hedmark og rundt halvparten har vokst opp i Hamarregionen. Samtidig har Hamar og Hamarregionen bedrifter og miljøer med et internasjonalt tilsnitt.

-VR-miljøet på PARK er blant de som tiltrekker arbeidstakere fra hele verden, sier Knut Fangberget.

Knut Fangberget i Bylab

Byprat neste uke
Neste tirsdag (20.november) avholdes to Byprat, fra 11 til 12 kan du møte teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen og fra 18 til 19 kan du treffe ordfører Einar Busterud.

Du kan lese mer om programmet her eller på Bylabs Facebookside her.