Illustrasjon på barnekor. StockfotoOm kortilbudet:

  • Koret er for både gutter og jenter, og det vil bli undervist i klassisk sangteknikk med Dimitar Borissov som instruktør og dirigent.
  • Koret skal øve på torsdager fra kl. 17:30 – 19:00 i musikkrommet på Greveløkka skole. Påmelding innen 20. desember og oppstart i januar 2019.
  • Avgift pr. semester er kr. 1.100, pr. år kr. 2.200. Kulturskolen har et antall friplasser. Ønsker du informasjon om denne ordningen, ta kontakt med kulturskolerektor.

Dersom dette er noe du har lyst til å være med på, så melder du deg på via Hamar kommunes nettsider: www.hamar.kommune.no/kulturskolen

Gå i menyboksen «Kultur og fritid» og velg «Kulturskolen». Der velger du «Søk om plass – ny elev». Et stykke ned på lista finner du «Kulturskolekoret». Klikk deg inn her og fyll ut søknadsskjemaet.

Koret følger skoleruta til grunnskolen med fratrekk av en uke ved skoleårets begynnelse og en uke ved skoleårets slutt.