Berit Johnsen og Trine Pettersen - nye ledere innen helsetjenester i HamarBegge stillingene er nyopprettet som følge av omorganiseringer i Helse og omsorg i Hamar kommune.

Både Berit Johnsen og Trine Pettersen har også i dag sin arbeidsplass i Hamar kommune, men da i litt andre oppgaver. 

Berit Johnsen, leder for tjenester til hjemmeboende, har arbeidet med tjenester til hjemmeboende både i Stange og Hamar kommune i mange år, og de siste årene har hun vært leder for en sykehjemsavdeling i Hamar. Hun har utdanningsbakgrunn fra sykepleie med tilleggsutdanning innen ledelse og kommunikologi.

Trine Pettersen, leder for institusjonstjenesten, har også utdanning innen sykepleie og med ledelse, helserett og prosjektstyring som tilleggsutdanning. Hun har ledererfaring fra institusjon, utviklingsarbeid, prosjektarbeid og tjenester til hjemmeboende.

Godt fornøyd helse og omsorgssjef 
Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen forteller at hun er svært glad og stolt over å få de med i nye funksjoner.

- Begge to er gode på relasjonskompetanse og praktisk drift og utvikling. De har god og bred kompetanse til å håndtere nye og utfordrende oppgaver. Kort og godt dyktige damer, sier Vigdis Galaaen. 

Om tjenester for hjemmeboende
Avdeling for hjemmebasert omsorg har ca 150 mill i budsjett med om lag 330 årsverk, og omfatter fem fagområder med underliggende fagavdelinger. Organiseringen av de ulike fagavdelinger under Hjemmebasert omsorg er ikke bestemt, og blir en av oppgavene for Berit Johnsen. Hun skal rapportere til Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen og vil inngå i hennes lederteam. 

Om institusjonstjenester 
Avdelingen Institusjonstjenester har en årlig økonomisk ramme på ca 220 mill kroner og 350 årsverk. Det ligger fire institusjoner under området samt et sentralisert kjøkken for Helse og omsorg. Leder Trine Pettersen vil også rapportere til Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen og inngå i hennes lederteam.