Brukerrådet for helse- og omsorgstjenester er opprettet av kommunestyret og er et rådgivende organ til kommunenes tjenester.

Rådet er en dialogarena og samarbeids-partner for å videreutvikle tjenestene. Rådet skal være en brobygger mellom brukere, pårørende, tjenesteytere og ledere.

BRUKERMEDVIRKNING

Hamar kommune mener brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne tilby tjenester av høy faglig kvalitet.

Vi skal innhente brukernes erfaringer og synspunkter på en systematisk måte og samarbeide om utvikling av tjenestene. Slik skal vi sikre at tilbudene utformes med fokus på det som er viktigst for brukerne.

HVEM SITTER I BRUKERRÅDET?

Brukerrådet har sju medlemmer, samt seks varamedlemmer.

Disse er valgt for 2020:

Faste medlemmer:

Grethe JordheimReidar Nordby
Grethe Jordheim (leder)
Tlf: 414 02382
Reidar Nordby (nestleder)
Tlf: 952 14000
Tore NordsethBjørg Bøe
Tore Nordseth
Tlf: 958 48966
Bjørg Eli Jordhøi Bøe
Tlf:456 35522
Solveig Jørstad 
Solveig Jørstad
Tlf: 907 39086
Stian Rusten
Tlf: 913 72448 (sms)
  
Kristin Lindberget
Tlf: 481 08214
 


Varamedlemmer:

Turid JahrenTlf: 909 43894               
Siri BreivikTlf: 953 00323
Inger FjellstadTlf: 984 36402
Svein ØrsnesTlf: 475 04180
Kjell Gudmund MelbyTlf: 918 47217
Petter LarbyTlf: 905 05870    


Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra brukerorganisasjoner, men også personer med erfaring fra kommunens tjenester er representert.


HVA JOBBER BRUKERRÅDET MED?

Brukerrådet sørger for at kommunen innhenter brukererfaringer, blant annet ved å delta i utforming og oppfølging av brukerundersøkelser.

Brukerrådet bidrar også i arbeid som vedrører kvalitet og innhold i kommunens tjenestetilbud.

Rådet skal være informert om utfordringer i tjenesten og skal med sin erfaring og kompetanse bidra til positiv tjenesteutvikling.  

Sekretær
Åse Jofrid Sørby, Hamar kommune, Tlf: 468 12 855.

E-postadresse til rådet: brukerraadh-o@hamar.kommune.no

Informasjonsfolder om Brukerrrådet laget i 2019 for print - Blir til A5-hefte etter utskrift.

Brukerråd betyr økt fokus på brukermedvirkning!