Brukerrådet for helse- og omsorgstjenester er opprettet av kommunestyret og er et rådgivende organ til kommunenes tjenester.

Rådet er en dialogarena og samarbeids-partner for å videreutvikle tjenestene. Rådet skal være en brobygger mellom brukere, pårørende, tjenesteytere og ledere.

BRUKERMEDVIRKNING

Hamar kommune mener brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne tilby tjenester av høy faglig kvalitet.

Vi skal innhente brukernes erfaringer og synspunkter på en systematisk måte og samarbeide om utvikling av tjenestene. Slik skal vi sikre at tilbudene utformes med fokus på det som er viktigst for brukerne.

HVEM SITTER I BRUKERRÅDET?

Brukerrådet har sju medlemmer, samt seks varamedlemmer.

Disse er valgt for 2020:

  • Tore Norseth, Grethe Jordheim, Solveig Jørstad, Reidar Nordby, Stian Rusten, Bjørg Eli Jordhøi Bøe og Kristin Lindberget som faste medlemmer.
  • Turid Jahren, Siri Breivik, Inger Fjellstad, Svein Ørsnes, Kjell Gudmund Melby og Petter Varby som varamedlemmer.  

Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra brukerorganisasjoner, men også personer med erfaring fra kommunens tjenester er representert.

HVA JOBBER BRUKERRÅDET MED?

Brukerrådet sørger for at kommunen innhenter brukererfaringer, blant annet ved å delta i utforming og oppfølging av brukerundersøkelser.

Brukerrådet bidrar også i arbeid som vedrører kvalitet og innhold i kommunens tjenestetilbud.

Rådet skal være informert om utfordringer i tjenesten og skal med sin erfaring og kompetanse bidra til positiv tjenesteutvikling.  

Sekretær
Åse Jofrid Sørby, Hamar kommune, Tlf: 468 12 855.

Informasjonsfolder om Brukerrrådet laget i 2019 for print - Blir til A5-hefte etter utskrift.

Brukerråd betyr økt fokus på brukermedvirkning!