• Mørkt i området ved Nestlé - men det jobbes med saken!Skappels gate. Her er det jordfeil som gjør at sikringen går. Laje jobber med å rette denne feilen nå. Høyt prioritert.
  • Koigen/brygga. Dette anlegget henger sammen med gatelysene i Skappels gate. Mørkt av samme grunn som i punktet over. 
  • Gangvegen mellom Aluvegen og Vognvegen ved Voll gård er mørk. Her var det mørkt også tidligere i høst. Laje ser på denne på nytt. 
  • Furuberget. Her har Laje fått lys på mye av anlegget. Det er fortsatt mørkt på deler av strekkene nærmest Jessnesvegen. Deler av anlegget er i så dårlig stand at det ikke lar seg reparere, men må skiftes ut. Dette vil vi se nøyere på til våren. 
  • Ankerskogen. Fortsatt noen mørke master i området nærmest byen. Resten av Ankerskogen har fått lys igjen. 
  • Gågata. Arbeidet med utskifting av gatelys går fremover. Antatt ferdigstillelse i løpet av desember. Vi er også i gang med å sette opp julegata i disse dager.  
  • 3 - 4 mørke master i Tarzanstien på Ridabu
  • 3 - 4 mørke master i Hagavegen på Ingeberg