Glade mennesker! Illustrasjon fra StockfotoFolketallet i Hamar har dermed nådd en ny milepæl. Vi er over 31.000 hamarsinger!

Mer om veksten
Det er en vekst på 226 personer i løpet av året så langt. I prosent er økningen på 0,73, og vi ser nærmest den samme prosentvise økningen for alle kommunene i Hamarregionen.

Fortsatt dør det flere enn det blir født i Hamar, så det er innvandring, både fra andre steder i Norge og fra utlandet, som sørger for veksten i folketallet. 

Til sammenligning er det noe lavere befolkningsvekst i Lillehammer, og på Gjøvik er det faktisk en ørliten tilbakegang i folketallet for 2018. 

Hamarregionen er motor
En moderat økning i folketallet ses for hele Hedmark fylke samlet, men det er helt klart at her er det Hamarregionen som er motoren i Innlandet. Folketallet øker både i Hamar, Ringasker, Stange og Løten kommune. I Oppland ses faktisk en liten nedgang i det samlede folketallet. 

I Norge er det helt klart Oslo som øker mest i folketall, etterfulgt av Akershus og Vest-Agder.

Folketallet i Hamar vokser. Illustrasjon fra Stockfoto