Stine Olsen Kirkevik på Frisklivssentralen i Hamar kommune kan fortelle at det i 2017 var 3.100 som registrerte seg som deltakere på Stolpejakten. I 2016 var antallet 1.870. Så antallet deltakere har økt nærmest eventyrlig for hvert år tilbudet har blitt gitt.  

Mange unge i år
860 av årets deltakere var under 16 år, og 300 av disse fikk deltagerpremie (inngangsbillett Ankerskogen) fordi de besøkte minst 30 av de 50 stolpene.

- Veldig bra!!!

Trukket ut vinnere blant deltakerne
Det var lovet ut premier til noen av deltakerne, og trekningen er nå foretatt  og gevinstene utdelt. Her er vinnerne:

  • Eva Nikolaisen vant årskort for voksne i Ankerskogen
  • Mikkel Skaug vant årskortet i Ankerskogen for barn.
  • Tor Arne Andersen og Ane Thune Hjertaas vant begge gavekort i Kulturhuset.

Gode tilbakemeldinger
Samtlige vinnere hevder at Stolpejakten motiverer til mer aktivitet, og at det føles som belønning når man finner fram til stolpen. Stolpejakten er ellers en kjempefin familieaktivitet som er moro uansett alder, sier de.

Disse står bak
Det er driftige ressurspersoner fra Hamar O-klubb og Vang O-lag som legger ned mange timer med stolpeutsetting og vedlikehold for Stolpejakten i Hamar. Det var i år 50 stolper fordelt på 3 ulike kartområder; Hamar sentrum, Ridabu og Gåsbu. 

Totalt er det 83.088 stolpebesøk registrert digitalt, en økning fra 57.506 i 2017. Det er stolpene mellom Ridehuset og Koigen som har flest besøk av Hamars 50 stolper.

- Gratulerer til både vinnere og andre med vel gjennomført Stolpejakt-sesong! 

Bilde av vinnere: Fra venstre, Eva Nikolaisen (vinner årskort A.skogen), Trude Oreld (Ankerskogen), Tor Arne Andersen (vinner gavekort Kulturhus), Stine Olsen Kirkevik (Frisklivssentralen), Wenche Enge (rådgiver idrett).  Foran: Mikkel Skaug (vinner av årskort for barn i Ankerskogen).

Bilde av vinnere: Fra venstre, Eva Nikolaisen (vinner årskort A.skogen), Trude Oreld (Ankerskogen), Tor Arne Andersen (vinner gavekort Kulturhus), Stine Olsen Kirkevik (Frisklivssentralen), Wenche Enge (rådgiver idrett). Foran: Mikkel Skaug (vinner av årskort for barn i Ankerskogen).