Digisos feires med kake og champagne.Løsningen er tilgjengelig for alle som oppholder seg i Hamar
kommune. 

Det er viktig å påpeke at det fortsatt kan søkes på papirsøknad – vi stenger ingen ute, men håper åpningen av en ny og døgnåpen kanal, som er åpen 7 dager i uka, vil bli tatt godt imot, sier Lene Moen på Nav Hamar. 

Den digitale løsningen vil nå framover bli den anbefalte kanalen for å søke om sosialhjelp. 

Søknaden finnes på nav.no/sosialhjelp  

Passer på ulike flater
Løsningen er veldig godt tilpasset et webgrensesnitt for mobil og nettbrett, og krever ikke at søkeren har egen PC. Ved pålogging med BankID på nav.no, vil deler av søknaden være forhåndsutfylt, blant annet med personalia og inntekter fra nav. 

Det er også mulig å laste opp vedlegg og ettersende disse til saken i inntil 60 dager etter søknad er levert. Søknaden har god veiledning til utfylling underveis. 

Løsningen er fortsatt under utvikling, og den vil få flere forbedringer i månedene som kommer, bl.a. i form av innhenting av opplysninger fra tredjeparts aktør (f.eks Husbanken). Dette vil da skje etter samtykke fra søkeren.