Temaer som blir tatt opp er hvordan komme i gang og hvordan opprettholde gode vaner, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress og prioriteringer i hverdagen.

Sted: Frisklivssentralens lokaler i Ankerskogen svømmehall 4.etg      Adobestockfoto viser samarbeid
Tid: Mandager kl 12.00-14.00
Datoer: 28.01, 04.02, 11.02 og 25.02 2019

Påmelding: Send mail til frisklivssentralen@hamar.kommune.no eller ta kontakt med din veileder: Heidi 951 33027, Dagrun 915 22498, Stine 912 48598