Kurset går over 12 uker på Espern aktivitetspark der gruppa møtes tirsdager kl 19.00-21.00. Deltagerne kan trene på gruppetreninger og i treningsstudio utenom kursdagene i kursperioden. Kursavgift kr 1200,- betales i forkant av kurset. Kontakt Frisklivssentralen eller Espern for påmelding. 

Adobestockphoto vider galde ungdommerHer finnes mer info om kurset på Espern