Kurset går over 12 uker på Espern aktivitetspark der gruppa møtes torsdager kl 19.00-20.30. Deltagerne kan trene på gruppetreninger og i treningsstudio utenom kursdagene i kursperioden. Kursavgift kr 1200,- betales i forkant av kurset. Kontakt Frisklivssentralen eller Espern for påmelding. 

Her finnes mer info om kurset på EspernAdobestockphoto vider galde ungdommer