Frisk HMS, avd. Hamar får diplom av Einar Busterud.Frisk HMS avd. Hamar fikk utdelt sitt Miljøfyrtårnsertifikat under Formannskapsmøtet i Hamar den 5. desember. Daglig leder Vidar Fjeldsven fikk overrakt diplomet av ordfører Einar Busterud.

Frisk HMS er et privat firma som leverer bedriftshelsetjenester, og de har hovedkontor i Moelv. Nå har de dokumentert at de oppfyller strenge krav innen HMS, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall. Kort oppsummert må de ta arbeidsmiljø på alvor og ivareta miljø i alle ledd. 

Blant Hamars 88 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn finner vi både offentlige og private.

Mange krav
For å bli sertifisert som miljøfyrtårn, er det mange krav som har måttet bli oppfylt, og det er foretatt en grundig miljøanalyse av virksomheten. 

Kort oppsummert kan man si at Miljøfyrtårn-sertifiserngen handler om fysiske forhold og tilrettelegging, men ikke bare det. Holdningsarbeid er minst like viktig. Et godt miljø handler også om et godt arbeidsmiljø.

Nå har de endelig fått et diplom, som kan henges opp og være synlig for alle. 

Du kan lese mer om miljøfyrtårnstiftelsen her: http://www.miljofyrtarn.no