Formålet med planen er å justere formålsgrensene mellom friareal og parkering samt oppheve gamle reguleringsplaner.

 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og

eventuelt komme med innspill.

Uttalefrist er 02.02.2019.

 

Plandokumentene kan sees her:

  • PlanDialog  
  • Hamar rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, Torggata 100 og Granvegen 2
  • Bylab Hamar, Torggata 63Uttalelse rettes til planmyndigheten:


Frist for merknader er: 02.02.2019
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

yanwei.wen@hamar.kommune.no

tlf 62563124

ortofoto over planområde
planområde