Åpningstider i romjula
Servicekontoret er åpent fra 10.00 til 14.00 den 27. og 28. desember. Ellers stengt.
Reisevaksinasjonskontoret er stengt i jula. Det er heller ingen telefontid torsdag 27.desember. Digital timebestilling som kommer inn i løpet av jula, vil bli besvart 2. januar.

 


Signe Funders legat
På grunn av lave renteinntekter vil det for 2018 ikke bli utdeling fra dette legatet.

 

Kommunestyremøte

Hamar kommunestyre avholder møte 19.12.18, kl 13.00 i Hamar rådhus. Merk tiden. Saksliste, se kommunens internettsider. Møtet sendes også via web-TV.

Ordføreren i Hamar

 

Handlings- og økonomiplan - høring

Budsjettet for 2019 og Handlings- og økonomiplanen for 2019- 2022 var oppe som sak i formannskapet 5. desember, og skal vedtas 19. desember i kommunestyret. I perioden fram til da, er det mulig å komme med synspunkter og innspill.
Budsjett-dokumentet og Formannskapets innstilling ligger på kommunenes nettsider. Innspill og merknader sendes: Hamar kommune, postmottak, postboks 4063, 2308 Hamar kommune eller elektronisk via postmottak@hamar.kommune.no - merk med Handlings- og økonomiplan innen 20. desember.

 

Reguleringsplan for et område mellom Furubergvegen og Karlsvognen - Vekten II – høring
Formålet med planen er å justere grensene mellom friareal og parkering, samt oppheve gamle reguleringsplaner. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er 02.02.2019.

Plandokumentene kan sees på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn. Plandokumentene kan også sees i Hamar rådhus, servicekontoret og ved Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset og Vang.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:

•           via PlanDialog på Hamar kommunes nettside, søk med planid 080100

•           eller per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til yanwei.wen@hamar.kommune.no eller på tlf 62 56 31 24.

 

Hamar læringssenter tilbyr kurs i norsk for nybegynnere

Kursdager er mandager, tirsdager og onsdager fra kl 13.00 til 15.30 og fredager fra kl 12.00 til 14.30. Kurset er i 6 uker og koster kr 600,- per uke. Oppstart onsdag 9. januar.

Påmelding til voksnorsk@hamar.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes til Hamar læringssenter tlf.: 625 63 680

 

Hamar læringssenter tilbyr kveldskurs i norsk

fra A1 til B2-nivå, avhengig av antall søkere. Kursdager er mandager og onsdager fra kl. 18.00 til 20.30, med oppstart onsdag 16. januar og siste kurskveld 29. april.

Hele kurset koster kr 4500,-.

Påmelding til voksnorsk@hamar.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes til Hamar læringssenter tlf.: 625 63 680