20 personer var i går samlet på Heia Hamar til en hyggelig juletilstelning på Kafé Etter-På. juletilstelning
Kaféen har vært et samlingspunkt for etterlatte og pårørende i to timer annenhver tirsdag siden
mai 2018. 

Om kaféen
Initiativet kommer fra og har vært driftet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT), Hamar kommune og Hamar Frivilligsentral. Hensikten har vært å ha et treffsted der pårørende og etterlatte kan knytte kontakter med mennesker i lignende situasjon som en selv. Dette har vist seg å være viktig for de som har møtt, og i snitt har 15 personer vært tilstede hver gang. Heia Hamar utsiden

Tilbudet videre
Kaféen har vært en del av et prosjekt som Helene Ottosson har vært prosjektleder for og ved nyttår når prosjektet er slutt, blir kaféen drevet videre av ansatte i Hamar kommune: Trine Myrvold, Heidi Røste, Solvår Nybakken. Disse kan kontaktes på trine.myrvold.haugseth@hamar.kommune.no, heidi.roste@hamar.kommune.no eller Solvor.Nybakken@hamar.kommune.no.
Neste kafé er tirsdag 8. januar og vi håper både gamle og nye deltakere tar turen!

Ønsker du å starte opp i din kommune?
Den 8. januar er søknadsfrist for tilskuddsordning i Helsedirektoratet for å «forebygge ensomhet».
USHT vil søke om midler blant annet for å få etablert en type Kafé Etter-På i flere kommuner.
Vi har allerede noen kommuner med på laget, og dersom DIN kommune kan tenke seg å være med 
i en slik søknad så ta kontakt fortest mulig med kontaktpersonene under. 

Reidun Hov reidun.hov@inn.no tlf 93245422 eller
Irene Røen Irene.Mari.Roen@hamar.kommune.no tlf 906 52 165