VannmålerVannmåleren din vil ha et tall som viser forbruket ditt. Det er dette tallet du skal sende til kommunen.

Du kan registrere avlesningen på følgende måter: 

  • på internett
  • via telefon - alle som la igjen mobil nr. sitt i fjor på vannmålerkortet, vil få vannmålerkort (en link) på SMS
  • ved  å sende inn vannmåleravlesningskortet i posten
  • ved å lese av vannmålerstanden med å bruke QR-kode på mobilen og da komme rett inn på avlesningssiden for din vannmåler. (QR-koden står på tilsendte måleravlesningsbrev) 

Framgangsmåter for registering - ha vannmålerkortet foran deg:

Registrering av målestand på internett (klikk på lenken)
Slik gjør du:
1. Tast inn ditt avtalenr.
2. Tast din målerpunktID
3. Følg videre instruksjoner.
NB! Hvis du registrerer feil opplysninger, kan du bare begynne på nytt. Siste innregistrering gjelder. Røde tall skal ikke være med, mens nuller foran skal være med.

Registrering ved å ringe gratis på tlf. nr. 800 68 058
1. Tast inn ditt avtalenr., avslutt med #-tast
2. Tast din målerpunktID, avslutt med #-tast
3. Registrer ny målerstand (5 siffer), avslutt med #-tast
4. Bekreft registrert målerstand med #-tast, og vent på kvittering.

Velger du å sende kortet i posten, skal du vite at porto er betalt.

Hvorfor dette må gjøres
Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann/kloakkforbruk for siste år. Avlesning bør derfor skje så nær nyttår som mulig. Hvis vi ikke mottar opplysninger om målerstand, vil forbruket ditt bli beregnet etter fjorårets forbruk og faktura sendt på grunnlag av dette. 

NB! Unnlater du å lese av måleren to år på rad, vil noen komme innom og lese av måleren din, og du blir da fakturert for dette ekstraarbeidet. (1000,- kroner)

Se fjorårets forbruk på Min Side

Hvis du lurer på forbruket ditt i fjor, kan du logge inn på tjenesten Min Side og finne det der.

Her logger du på Min Side.

Høyt forbruk?

Hvis du synes eget forbruk er høyt, kan det være lurt å sjekke om du har kraner som står og drypper. Dette blir det fort penger av. Sjekk denne oversikten for vannlekkasjer.  Ved lekkasjer må du kontakte egen rørlegger.

Merk: Hvis du har fått skiftet vannmåler i løpet av året, vil det være forbruket fra da måleren ble skiftet som kommer fram via avlesning på internett / telefon. Forbruk fram til da vannmåleren ble skiftet, vil likevel telle med da regninga kommer. Dette forbruket ble notert ved utskiftingen av vannmåler.