GOD BRUKERKOMPETANSE: Turid Jahren (nestleder), May Næss (leder), Grethe Jordheim, Ida K. Lie, Ranveig Volla, Solveig Jørstad og Tore Sirhaug utgjør Hamar kommunes ferske brukerråd for helse- og omsorgstjenester. FOTO: HAMAR KOMMUNEBrukerrådet for helse- og omsorgstjenester er opprettet av kommunestyret og skal være et rådgivende organ til kommunenes tjenester. Rådet skal være en samarbeids- og dialogpartner for å videreutvikle tjenestene. Kort sagt skal rådet være en brobygger mellom brukere, pårørende, tjenesteytere og ledere.

Brukermedvirkning gir bedre kvalitet
Hamar kommune mener brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne tilby tjenester av høy faglig kvalitet. Det er som kjent de som har skoen på, som best vet hvor den trykker.

-Vi skal innhente brukernes erfaringer og synspunkter på en systematisk måte og samarbeide om utvikling av tjenestene. Slik skal vi sikre at tilbudene utformes med fokus på det som er viktigst for brukerne, sier leder May Næss.

Disse sitter i brukerrådet
Brukerrådet har sju medlemmer og vararepresentanter. Disse er leder May Næss fra Kreftforeningen og nestleder Turid Jahren fra Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende, samt Grethe Jordheim, Ida K. Lie, Ranveig Volla, Solveig Jørstad og Tore Sirhaug.

Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra brukerorganisasjoner, men også personer med erfaring fra kommunens tjenester, er representert. Åse Jofrid Sørby i Hamar kommune er rådets sekretær.

Jobben som gjøres
Brukerrådet skal sørge for at kommunen innhenter brukererfaringer, blant annet ved å delta i utforming og oppfølging av brukerundersøkelser.

Rådet skal være informert om ulike utfordringer i tjenesten, og med sin erfaring og kompetanse, skal de bidra positivt og konstruktivt i forhold til videre utvikling; det være seg i forhold til både kvalitet og innhold i selve tjenestene fra kommunen.

På kommunens nettside er det lagt ut kontaktinformasjon, både telefonnummer, og e-postadresser, som kan brukes for å nå rådet. 


GOD BRUKERKOMPETANSE: Turid Jahren (nestleder), May Næss (leder), Grethe Jordheim, Ida K. Lie, Ranveig Volla, Solveig Jørstad og Tore Sirhaug utgjør Hamar kommunes ferske brukerråd for helse- og omsorgstjenester.
FOTO: HAMAR KOMMUNE