Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bolig og næring.
Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er den 12. februar 2019.

Plandokumentene kan sees her:

  • PlanDialog  
  • Hamar rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, Torggata 100 og Granvegen 2
  • Bylab Hamar, Torggata 63

Her kan du se planforslagets 3D modell : https://arcg.is/1yTCqn

Eventuelle merknader kan sendes på en av følgende måter:

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingvill Sveen på epost :  ingvill.sveen@hamar.kommune.no
eller på tlf: 625 63 047

planområdet