Illustrasjon drikkevann.Etter at Skreia renseanlegg i Østre Toten ble totalskadd i brann, slippes urenset avløpsvann ut i Mjøsa på Skreia. Dette utslippet innebærer ingen vesentlig økt risiko for kvaliteten på drikkevann i Hamar.

Hias overvåker vannkvaliteten kontinuerlig ved begge sine vannbehandlingsanlegg.

De kommunale vannverkene har fullrensing av vannet fra Mjøsa, og kloakkutslippet på Skreia skal ikke kunne påvirke drikkevannskvaliteten til de kommunale abonnentene.

Husstander som tar drikkevannet sitt direkte fra Mjøsa, eller er tilknyttet private vannverk som henter mjøsvann, bør være forsiktige og vurdere å koke drikkevannet. Dette gjelder befolkningen på begge sider av Mjøsa sør for Gjøvik.

Du kan lese mer om brannen i Skreia renseanlegg her.  

Kart over Mjøsa
 

 

 

 

Les mer på Hias sin nettside.