Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. åri samsvar med SSBs byggekostnadsindeks for blokker. 

Det betales pr. frikjøpt plass: 163 000,00 kroner