• Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner: 2 seksjoner 5 200,00 kroner
  • Fra 2 seksjoner og oppover tillegges 550,- kroner pr. seksjon. ( eksempel: 4 seksjoner: 6 300 kroner, 8 seksjoner: 8 500 kroner)
  • Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner. Fast beløp: 5 200,- kroner 
  • Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres 1000,- kroner pr. time.

Felles for seksjonering og reseksjonering: 5 000,00 kroner

  • Tillegg for befaring faktureres kr. 5 200,- (for reseksjonering som beregnes etter medgått tid inngår tiden som benyttes til befaring i timeregistreringen). 
  • I tillegg kommer tinglysningsgebyret fra Statens kartverk.
  • Tillegg for ikke komplett søknad som må sendes i retur før saken kan behandles: Kr 2500,-

Merk: 
Bemyndiget person kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.

Ovenstående gebyrer inkluderer veiledning, behandling, matrikkelføring og  utsendelse av dokumentasjon / matrikkelbrev.