Sakset fra Ringsaker kommune (området ligger i Ringsaker, men omkjøring vil delvis skje i Hamar) 
 

Fra og med 2. januar og frem til april vil Kårtorpvegen bli helt stengt for trafikk mellom Krokvegen og Frøbergvegen


Myke trafikanter
Trafikksikkerheten for myke trafikanter og skoleelever som skal til og fra Stavsberg skole er godt ivaretatt med at det er flere ruter som kan benyttes i boligfeltet/Kårtorpfeltet på begge sider av Olrudbakken. Traseer vil bli skiltet. For de som bor på nordøstsiden av Olrudbakken, i Brønnvegen og Stensvevegen, vil trasé for myke trafikanter bli noe justert underveis i anleggsgjennomføringen.

For de som bor på sørøstsiden av Olrudbakken, og for de som kommer opp fra Olrud, vil trasé være Furuvegen og Krokvegen. Furuvegen er gang- og sykkelveg den siste strekningen opp mot Frøbergsvegen. Det er kommet ønsker fra beboere i Kårtorpfeltet om at Furuvegen skal åpnes for biltrafikk opptil Frøbergsvegen.  Dette er ikke ønskelig av hensyn til nettopp myke trafikanter og skolelever som går eller sykler til Stavsberg skole.

Omkjøring
Offisiell omkjøringsveg for bil fra Olrud til Hamar er via Fv.84, Fv. 222, Ringgata og  Aluvegen. Denne ruten skiltes med omkjøringspiler ved Olrud og fra Hamar ved krysset Aluvegen/Vognvegen (Bellevue). Ved Olrud er det er ingen skilting til f.eks. Jessnes, Stavsberg, Hedmarktoppen og da blir det heller ikke skiltet omkjøringsruter til disse stedene.

For lokalbefolkningen vil det være raskere å kjøre om Halsetgutua for å kjøre mellom Olrud og Stavsberg. Denne ruten tar ca. 5 min. Halsetgutua er ikke fylkesveg, og har noe dårligere standard enn den offisielle omkjøringsvegen som går på fylkesveger. Det er bestilt ekstra vintervedlikehold på Halsetgutua av entreprenøren som har driftsansvaret for denne. I og med at Halsetgutua ikke er offisiell omkjøring vil den ikke bli skiltet, men for lokalbefolkningen vil det kunne være en mulig omkjøringsveg.

I tillegg til den skiltede omkjøringsruten kan en benytte Frøbergsvegen og Langbakken ved Furnes Kirke for å kjøre mellom Hamar og Brumunddal.

Kartet viser omkjøringsveg inntegnet.

Spørsmål?
Send e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller ring servicesenteret på telefon 62 33 50 00.