Borgerlig vigsel i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune. 

For vielser utenfor Hamar rådhus tilkommer et gebyr på 2000 kroner for å dekke merkostnader knyttet til dette. Om vielsen finner sted over to mil fra Hamar rådhus, kan også vigsler stille krav om at brudeparet dekker reiseutgifter.