Laje får diplom av Einar Busterud.Laje Entreprenør AS ble etablert av Eidsiva Energi våren 2016. Driften kom i gang samme høst. Laje er et ord/uttrykk, særlig brukt på Østlandet som betyr «et realt dagsverk».

Laje er et selskap i Innlandet for bygging av infrastruktur innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk. Et av satsningsområdene knyttet til Miljøfyrtårn er å få elektrifisert bilene.

Eltera har hovedkontor på Billingstad med virksomheter i Porsgrunn, Gjøvik, Hamar, Stavsjø og Lillehammer. De utfører tjenester innen lysdesign, sikkerhetssystemer, konsulenttjenester, internkontroll, prosjektering og lys- og varmestyring. Håvard Kolloen mottok diplomet på vegne av Eltera.
Eltera får diplom av Einar Busterud.
Begge firmaene fikk overrakt diplomet av ordfører Einar Busterud.
Blant Hamars 90 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn finner vi både offentlige og private.

Mange krav
For å bli sertifisert som miljøfyrtårn, er det mange krav som har måttet bli oppfylt, og det er foretatt en grundig miljøanalyse av virksomheten. 

Kort oppsummert kan man si at Miljøfyrtårn-sertifiserngen handler om fysiske forhold og tilrettelegging, men ikke bare det. Holdningsarbeid er minst like viktig. Et godt miljø handler også om et godt arbeidsmiljø.

Nå har de endelig fått et diplom, som kan henges opp og være synlig for alle. 

Du kan lese mer om miljøfyrtårnstiftelsen her: http://www.miljofyrtarn.no