KAN VIE ALLE: Borgerlig vigsel i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune. Dette er fra den første vielsen 5. januar 2018. FOTO: Lars Martin BøeDen første vielsen foregikk 5. januar, og siden oppstarten har giftermål blitt booket inn fortløpende. De fleste har giftet seg på rådhuset, men 12 av vielsene i Hamar er holdt andre steder; etter ønsker og avtale.

Man trenger ikke være bosatt i Hamar kommune for å gifte seg her. Av de 89 parene som giftet seg i Hamar i fjor, var 32 hjemmehørende i andre kommuner. 

Formannskapssalen
Borgerlig vigsel i Hamar kommune foregår som regel i formannskapssalen i Hamar rådhus. Både formannskapssalen og arealet utenfor fikk i fjor en liten ansiktsløfting for anledningen, slik at stedet egner seg til formålet.

Vielsene har foregått på fredagene i tidsrommet fra klokka 10.00 – 15.00, samt siste lørdag i måneden fra klokka 11.00 - 14.00. Slik vil det også foregå i 2019.

Les mer om å bli viet i Hamar rådhus