Narmovegen 191.Kommuneentreprenøren holder i disse dager på å flytte fra sine gamle lokaler, maskinstasjonen som mange kalte det, og til Trehørningen. Ny adresse er Narmovegen 191, der også Mesta holder hus. 

Følgende hos Kommuneentreprenøren vil være å treffe her:  

  • Vidar Jacobsen
  • Kari Ann Bergan
  • Thomas Hesla
  • Tom Inge Jahnsen
  • Per Olav Myrvang
  • Jørn Helmersen 
  • Jan Erik Tande

Se nettsiden til Kommuneentreprenøren for kontaktinfo med mer.

Entreprenører, rørleggere og andre samarbeidspartnere er velkomne til den nye Driftssentralen fra og med mandag 14. januar 2019. Kartet under viser Driftssentalen inntegnet med gult.

Kart som viser plassering av nye driftssentralen på Trehørningen.