VIL BLI BEDRE: Alle er enige i at klart språk er et svært viktig demokratiprinsipp, og Hamar kommune jobber for å bli flinkere i praksis. Fra venstre Ingvill Sveen, Tor Harald Tusvik, Bård Sødal Grasbek, Yanwei Wen og Vidar Lynghammar.Å sette mottakeren i sentrum og skrive slik at folk forstår, høres ut som en selvfølge. Likevel er det slik at vi trenger opplæring for å bli flinkere til akkurat dette. Det er fort gjort å havne ut i byråkratiske formuleringer eller faguttrykk som kun forstås av noen få. Og gamle vaner kan være vonde å vende.

Klarspråk i det offentlige
I det offentlige, både i stat og kommune, jobbes det flere steder med det som med ett ord, kalles for klarspråk. Et dokument er skrevet i klarspråk dersom mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke dette til å gjøre det de skal. 

Klarspråk skal med andre ord gjøre kommunalt ansatte i stand til å kommunisere skriftlig med dere innbyggere på en så klar og lettfattelig måte som mulig.

Vi vet at det nytter  
Hvert år produseres det enorme mengder av vedtak, brev, informasjonsskriv, strategidokumenter og planverk i en kommune. Hamar kommune ønsker blant annet å motivere til deltakelse i samfunnsdebatten når planer blir til, og vi vet at klarspråk kan hjelpe til med dette. 

Den nylig vedtatte Kommuneplanen er et godt eksempel på at klarspråk nytter. Sidetallet her er bare halvparten av hva den forrige planen hadde, og antallet høringsuttalelser steg samtidig til nye høyder. 

Kurs for saksbehandlere
Nylig var mange av kommunens saksbehandlere samlet til nytt kurs i klarspråk. Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst var leid inn for anledningen, og sammen med deltakerne ble konkrete eksempler diskutert og forbedret. Som eksempel står det ofte i kommunale vendinger at «vedtaket kan påklages». I klarspråk burde det stå «Du kan klage på vedtaket.» 

Når det gjelder språk, er det ofte ikke noen fasit. Men det å lese hverandres tekster og diskutere hva som er klart nok, hjelper.

Mye vilje og engasjement
Det er mye vilje og engasjement for å skrive enklere her i Hamar kommune, og flere har deltatt på skrivekurs de siste årene. Vanskelig formulerte dokumenter, brev og saksframlegg blir oftere sett på med kritiske øyne, og dette skal vi fortsette med. 


Les også hva vi sparer på et klarere språk!

Innimellom er det gledelig med ros fra politikerne som synes de har fått lettleste, kortfattede og klare saksframlegg og planer på bordet. Men vi er ærlige og innrømmer at det stadig er rom for forbedringer, og vi i kommunen er åpne for innspill på akkurat dette. Har du mottatt et brev eller et vedtak du ikke skjønner, si ifra. Det er dessverre litt lett å bli «blind» på egne ord, men sammen kan vi bli flinkere. Det er i alle fall målet. 

FOTO: HAMAR KOMMUNE

Les mer: 
https://www.sprakradet.no/Klarsprak/