Folkeliv på StortorgetDe fleste innflytterne kom fra Stange, Ringsaker eller Oslo kommune. De har med andre ord ikke flyttet så langt. Kommunene Elverum, Løten, Lillehammer, Bergen og Gjøvik kommer det også en del fra, og det er ellers mange ulike kommunenavn på lista totalt sett.

Noen kommer også hit fra utlandet, men hvilket land er ikke opplyst i tallmaterialet som kommunen mottar for hver måned. 

Samtidig med innflyttingen er det selvsagt personer som også har flyttet ut av Hamar. Og når antallet innbyggere skal telles opp, er det også med fødselstall og tall for antall døde. Når alt dette er regnet ut, er det klart at folketallet i Hamar steg med 218 personer i løpet av 2018. (Kilde SSB) 

Dette får innflytterne
Alle nye husstander får en velkomstpakke fra kommunen med hilsen fra ordføreren og fordelskort til noen av regionens attraksjoner, samt noe generell informasjon. 

Alle som nylig har flyttet til Stange, Løten, Hamar eller Ringsaker vil også bli invitert på innflyttertreff til våren der det blir felles informasjon om regionen og tid til mingling. Ordførerne i Hamarregionen bruker her å gi gode råd og tips, og det skal være en tur ut i Hamar by. Slike treff arrangeres to ganger per år; vår og høst.

Vi ønsker alle innflyttere velkommen til oss. Håper du trives som ny!