Påviste avvik indikerer at krav i lov og forskrift er lite kjent blant eierne og driverne av campingplassene i regionen vår. Vi vurderer det som nødvendig at campingplassbransjen får mer fokus på bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern, spesielt kravet til internkontroll. Detaljene fra campingplasstilsynet kan du lese i prosjektrapporten. Den finner du her.

Illustrasjonsbilde campingplass