Søknad om forhåndsstemmegivning hjemme må være valgstyret i hende innen 05.09.19 kl 12.00. Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.  

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes dersom velgeren ønsker det. Dette skjemaet fylles også ut av representant fra kommunen dersom det kommer muntlig henvendelse om å få stemme hjemme.

Lenke til søknadsskjema - word
Lenke til søknadsskjema - pdf