Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Valglokalene er åpne fra 9.00 - 21.00.

Lenke til valgportalen på Regjeringens nettside.

Illustrasjon fra valglokale - regjeringens flickralbum