Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalg 2019 er mandag 9. september.

Valget i Hamar holdes over en dag.
 


Valgstyret har behandlet lister til årets kommunestyrevalg i Hamar. Disse har vært ute til offentlig gjennomsyn, og her er partiene som stiller til valg

 • Arbeiderpartiet
 • By- og bygdelista
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Her kan du se kandidatene på alle listene.

 

 

Valgstyre

Valgstyret (Formannskapet i Hamar er kommunens valgstyre.)


Mer informasjon finner du på www.valg.no.

Illustrasjon fra valglokale - regjeringens flickralbum

 

I h.h.t. forskrift om valg til Sametinget §4 2. Iedd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. Det skal legges ut til offentlig gjennomsyn så langt det lar seg gjøre og skal ligge ute til og med valgdagen. Sametingets valgmanntall for Hamar kommune ligger tilgjengelig for ettersyn på Servicekontoret, Hamar rådhus.