Ved å klikke på logoene under kan du:

Få vite mer om stemmeretten din:


Finne informasjon om Frifond-midler det kan søkes på for gode valg-tiltak:

Diskutere stemmeretten på Facebook:

Oppdatere deg på alt om valget fra regjeringens nettside:
Tegning av valgurne.

- Vil du stemme?
- DU bestemmer!