Illustrasjonsfoto fra vegrafikk med eksos. Stockfoto.Du kan lese mer om luftkvalitet generelt og finne dagens resultat fra målestasjonen via denne nettsiden: https://www.hamar.kommune.no/luftkvalitet 

Hvorfor er god luftkvalitet viktig?
Et voksent menneske puster ca. 10.000 liter luft i løpet av et døgn. Luftkvalitet har derfor stor betydning for folks helse. 

Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning:

  • utslipp fra vegtrafikk
  • utslipp fra boligoppvarming
  • utslipp fra industri eller skip

Det er naturlig nok variasjoner i utslippsmengde både gjennom døgnet, men også været og årstiden påvirker forholdene. I Norge er det mest luftforurensning om vinteren. Dette skyldes blant annet at det da er høyest utslipp fra flere kilder, som vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald motor i kuldegrader.

Helseråd i forbindelse med luftkvalitet