OMORGANISERER FOR EI NY TID: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud mener tida var inne for å endre på Hamar kommunes organisering.   FOTO: HAMAR KOMMUNE

- Vi har gjennomført store endringer og omstillingsprosesser i Hamar de siste årene, og det er nå, etter min vurdering, etablert en bærekraftig og god plattform i kommunen, sier Gudbjørgsrud. 

Rådmannen trekker fram at økonomien er omstilt fra en situasjon med underskudd til en situasjon med balanse og solide regnskapsresultater, kvaliteten på tjenestene er vesentlig forbedret og vi har fått på plass en ny organisasjonsmodell som gir grunnlag for å løfte Hamar videre fram i årene som kommer. 

- På denne bakgrunn synes jeg våren 2019 er et godt tidspunkt for å søke nye utfordringer. Det gjør jeg med bare gode følelser og en trygg forvissning om at Hamar har gode forutsetninger for å lykkes godt også i årene som kommer, sier Gudbjørgsrud, som understreker at det blir full fart fram til siste arbeidsdag i Hamar.

Ordfører Einar Busterud sier han har vært klar over at Hamar kommune har hatt Bjørn Gudbjørgsrud på lånt tid, men at han kunne selvsagt tenkt seg at tiden hadde vart litt lenger. - Jeg skjønner godt at Bjørn nå velger en spennende rådmannsjobb i en «ny» kommune i utvidet sykkelavstand fra hjemmet. Bjørns innsats i og for Hamar har vært formidabel, samarbeidet med politisk ledelse det aller beste, og vi har oppnådd mange og store framganger i hans tid som rådmann, sier Busterud. 

Hamar ligger nå på topp ti-listen over norske kommuner med best framtidsutsikter. - Det sier det meste om hva som er oppnådd i Bjørns rådmannsperiode. Jeg takker ham for innsatsen, resultatene og ikke minst det hyggelige samarbeidet vi har hatt. 

- Nå må vi ut og skaffe en erstatter, men jeg er sikker på at det er en svært attraktiv rådmannsjobb Hamar har å tilby, avslutter Busterud.