Søknad om barnehageplass 2019/2020

Søknadsfristen for hovedopptaket i barnehagene er 1. mars 2019. Søknaden skal leveres elektronisk i barnehageportalen. Se www.hamar.kommune.no/barnehage