Miljlørådgiver Lise Urset opplyser at kampanjen, som nå er gjennomført, er en del av innbyggermedvirkningen rundt en ny miljø- og klimaplan for Hamar, som det nå jobbes med.

Spørreskjemaet ligger fortsatt på kommunens nettside, og det er fortsatt mulig å svare så lenge skjemaet er tilgjengelig. Vi ønsker flest mulig svar!

Trenger innbyggerne
- Vi trenger innbyggerne på lag når vi skal gjennomføre klima- og miljøtiltak. Derfor er det viktig å finne ut hva innbyggerne selv synes det er lett å bidra med, forteller Urset.

I kampanjen er det også spurt om hvordan innbyggerne forventer og vil at kommunen skal legge til rette for at vi skal kunne bli med klima og miljøvennlige. Det kan være ting kommunen ikke har tenkt på, eller tiltak med stor betydning for innbyggerne og som de vil ha gjennomført raskt.

Biltrafikk og plastavfall
Ikke overraskende har mange av de innspillene som har kommet inn, handlet om busstilbudet i kommunen. Et godt og rimelig busstilbud kan helt klart redusere bilbruken og gjøre oss mer miljøvennlige, mener mange. 

På spørsmålet om hvilke tiltak innbyggerne har gjort de siste to – tre årene, svarer mange at de har kuttet ned på korte bilturer og at de har endret matvaner i retning mer økologisk og kortreist. Mange er også opptatt av å redusere mengden plastavfall og forteller at de bruker handlenett i stedet for plastposer når de handler.

Gjestebud 
I tillegg til nett-kampanjen, som var ute i 14 dager, har 15 personer meldt seg til å være vert og holde det som kalles gjestebud. De vil da samle personer fra vennekretsen for å diskutere hvordan de kan leve mer miljø- og klimavennlig. Verten skal etterpå sende innspillene til kommunen.

- Det er rom for flere gjestebud, så hvis du vil være med, kan du kontakte meg, oppfordrer Lise Urset. Klikk for adressen til Lise. Alle deltakerne er med i trekningen av gavekort på kino.

Møte for utbyggere og eiendomsutviklere 28. februar
Næringslivet er også viktige for å skape et bærekraftig og miljøvennlig Hamar-samfunn. For å få disse på banen, skal det holdes et eget møte for utbyggere, eiendomsutviklere og andre som jobber med arealplaner og bygg. Dette vil foregå i Bylab Hamar 28. februar klokka 11.00.

Plan på høring i april
Miljø- og klimaplanen skal, når den foreligger inneholde konkrete tiltak for å gjøre Hamar til en bærekraftig by hvor det er lett å leve miljøvennlig. Kommunens mål er å redusere utslippene i Hamar med 40 % innen 2030, sammenlignet med tall fra 2015.

Et forslag til plan legges på høring i april. Også da blir det muligheter for å engasjere seg. 

GLADE FOR ENGASJEMENT: Miljørådgiver Lise Urset, saksordfører Tom Sagen og ordfører Einar Busterud er glade for alt engasjement rundt miljø- og klimakampanjen i Hamar kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE