Det nye anlegget skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen. Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting.

Det er planlagt produksjonsstart ved Hias vannbehandlingsanlegg i desember 2021. 

Byggearbeidene i forbindelse med dette nye vannbehandlingsanlegget er i gang, og fra cirka 15. februar 2019 må brukere av kunstgressbanen og friområdet bruke midlertidig vei og midlertidig parkeringsplass. Dagens vei til kunstgressbanen og friområdet blir stengt.

Kartskisse som viser plassering av nytt vannbehandlingsanlegg med mer.