Skrivedansøvelser - sirkler.I Hamar kommune er det nylig gjennomført tre lærerike kursdager i skrivedans. Til sammen 46 engasjerte deltakere fra 22 ulike barnehager og 4 ulike skoler deltok. Kurset var et samarbeid mellom opplæring og oppvekst og ergoterapitjenesten for barn og unge. 

- Vi ser det er nyttig å jobbe på tvers av tjenester og ha fokus på tidlig innstas. Sammen blir vi bedre, sier ergoterapeutene Anette Schmitz og Mari Fjeldsven. 

En god sammenheng mellom barnehage og skole skal ivareta barnets behov for trygghet i en overgangsprosess. Ett av målene i oppvekstplanen er at barn og unge som vokser opp i Hamar skal ha et helhetlig innrettet tjenestetilbud. Det innebærer samhandling og sammenheng i opplæringsløpet.

Vekke interessen for tegne og skriveferdigheter 
Skrivedans har fokus på mestring og er ikke resultatorientert. Det er en leken og lystbetont metode for stimulering av tegne- og skriveferdigheter gjennom en kombinasjon av lek, musikk og bevegelse. I opplæringen stimuleres alle sanser for innlæring av rette og runder streker, som i kombinasjon kan bli til tall og bokstaver.

Skrivedansøvelser. Her er det lærer Vegard Eide som får opplæring i bruk av metoden. Ett eksempel er i temaet «havet» hvor en former fisker og barna oppdager et 2-tall, eller i temaet «vulkanen» hvor de både finner bokstavene V og A. Barna beveger seg fra frie bevegelser til konkrete linjer.

Barn skal bli bevegelsesmodene 
- Skrivedans er en inkluderende og kreativ metode som kan tilpasses alle barn - uansett ferdigheter og kulturell bakgrunn, sier barneergoterapeutene. 

Målet er at barna skal bli «bevegelsesmodende» på en naturlig og leken måte. Det handler ikke om innlæring av bokstaver, men om innlæring av forberedende bevegelser, samtidig som barna venner seg til å «se» og leke med bokstaver.  

Nyttig å kunne 
En av de mange ivrige deltakerne er Vegard Eide Haugen som jobber på 4-trinn ved Storhamar skole. 

- Det er fint å prøve metoden sjøl. Skrivedans kan brukes både for barn i førskole alder og for de som går på de første trinnene på skolen. Alle skoler har barn som sliten med håndskrift; som har problemer med finmotorikken og det å skrive for eksempel åttetall og runde sirkler, forteller han. 

I skrivedans jobbes det med begge hender for å stimulere begge hjernehalvdeler. Gjennom skrivedans får han og kollagen et verktøy og en metode som kan løse opp problemer og skape nye bevegelser og lette skrivingen. 

En grei bivirkning av dansen, er også at barna får ut litt energi før de setter seg ned med papir og blyant, noe som kanskje kan gjøre det enklere å skrive og tegne etterpå. 

Viktig å jobbe sammen 
I Hamar ser vi nødvendigheten av å dele kunnskapen mellom de ulike fagmiljøene. Kurset i skrivedans er et resultat av dette, og målet for kurset er å gi barnehagene og skolene kunnskap til å kunne sette i gang med skrivedans selv sier barneergoterapeutene Anette P. Schmitz og Mari Fjeldsven, som  begge gleder seg over oppslutningen og innsatsen. Dette vil barn og foreldre i Hamar få glede og nytte av.  

ALLE FOTO: HAMAR KOMMUNE.