Fra innledningen i Handlings- og økonomiplanen 2019 - 2022:

Det er mye å være stolt av i Hamar kommune. Vi skårer godt på ulike undersøkelser og kåringer som vurderer kommunens tjenestetilbud. I kommunebarometeret for 2018 ble vi nr. 12 i landet. Det er kommunens beste plassering noen sinne. Tilsvarende er vi nummer 24 i NHOs Kommune-NM som måler næringsattraktivitet, og vi er nummer 4 på Telemarksforsknings kulturindeks. 

Samlet sett er vi blant landets 10 beste kommuner basert på disse vurderingene. Det er mange byggeklosser som skal på plass for å oppnå gode resultater, men langsiktig tenkning og god økonomisk styring gjennom de fireårige handlings- og økonomiplanene er avgjørende.

Derfor representerer da også dette budsjettet stø kurs for Hamar.