GODE TILBAKEMELDINGER: De ansatte ved Hamar naturskole gleder seg over  positive tilbakemeldinger i forhold til både fag, innhold og formidling.Høsten 1993 ble det første undervisningsopplegget til Hamar naturskole gjennomført. Siden den gang har naturskolen utviklet seg til å bli et kompetansesenter for naturfagene, og en svært viktig ressurs for skolene og barnehagene i Hamar. 

I fjor gikk leder gjennom 25 år, Knut Monssen, av med pensjon. Hans engasjement og kunnskap har formet naturskolen til den fantastiske skolen den er i dag – med flere kolleger som følger i hans fotspor. Fjorårets 25-årsfeiring ble markert med ny, flott gapahuk i Furuberget, og under jubileumsdagene kom over 1.100 skolebarn til Naturens hus, naturskolens egen base på Ajer. 

Stor aktivitet
Elevbesøket i 2018 var på hele 16.500 elever. Fra barnehagene kom omkring 1.000 barn og 1250 ansatte i skole og barnehage har deltatt på ulike kurs; 30 stykker i alt.

- Barnehagevirksomheten er den som har hatt størst økning i de seinere årene. Både i forhold til opplegg for barna, men også i forhold til antall kurs for ansatte, forteller Hans Christian Johnson, som nå er leder for Hamar naturskole.

I løpet av fjoråret fikk samtlige kommunale barnehager besøk av naturskolen flere ganger. De har vært innom opplegg i praktisk matematikk, kjemi og fysikk, eller de har lært om fugler, energi og vann. Mange barn kom også til Naturens hus, der de benyttet seg av det tilrettelagte området med energiaktiviteter og andre faglige temaopplegg.
                                         
Hamarskolen og andre
Hamar naturskole tilbyr 24 opplegg innen vann, skog, klima, energi og miljø kun for Hamarskolene. De driver også prosjekter der skoler i nabokommunene deltar sammen med Hamarskolene. Temaene her inneholder også førstehjelp, isfiske, mat på bål og fiskesprellkurs.
 
For noen elever tilbyr Hamar naturskole også en alternativ læringsarena med et annet opplegg enn deres vante skolehverdag. 

For de som vil prøve seg på grunnleggende friluftsliv med overnatting, er opplegget ved Nybusjøen blitt veldig populært. Flere har også leid energikamphengeren, sykkelløypehengeren, kanoer og lavvoer/telt til ulike opplegg i skoler og barnehager, samt i lag og organisasjoner. 

Nasjonalt bemerket
Naturskolen her på Hamar har også blitt et regionalt og nasjonalt midtpunkt for praktisk naturfaglig undervisning der elevene involveres i ulike problemstillinger som gjelder deres hverdag. Både kommuner, organisasjoner og faglige etater henvender seg til Hamar naturskole og vil ha både ideer og praktisk hjelp til å gjennomføre større og mindre prosjekter. 

I den tida vi går inn i nå – med det grønne skiftet og med ny lærerplan på trappene – vil naturskolen spille en svært viktig rolle i et grønt formidlingsperspektiv. Vi legger vekt på at alle våre opplegg, prosjekter og oppdrag skal inneholde læring for bærekraftig utvikling. Dette vil også bli et viktig begrep i den nye læreplan som etter hvert vil komme, avslutter leder Hans Christian Johnson.

NOEN AV DE MANGE: 1.100 skolebarn besøkte Naturens hus under selve jublelumsdagene i fjor. Her er noen av dem. 

NOEN AV DE MANGE: 1.100 skolebarn besøkte Naturens hus under selve jublelumsdagene i fjor. Her er noen av dem. FOTO: HAMAR NATURSKOLE