Illustrasjonsfoto  - eiendom

Listene under viser de skattepliktige eiendommene i Hamar med angivelse av adresse, skattetakst, skattesats og eiendomsskatt som skal betales i 2019. Det er egen liste for helt eller delvis fritatte eiendommer etter §5 og 7.

Verk- og brukseiendommer framgikk tidligere av særskilte lister. Slik er det ikke i år. 

Skattelistene blir lagt ut i papir på rådhusets servicekontor. Listene ligger ute i 4 uker fra torsdag 1. mars. 

Utleggingen av listene gjøres med hjemmel i Eiendomsskattelovens §14 og 15.

Om klage:
Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig innen 13. april 2019 til Hamar kommune, eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no

Om eiendomsavgifter ved ubodde eiendommer:
Kommunestyret har vedtatt at eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år kun skal betales i en termin. Dette dreier seg ofte om ubebodde eiendommer. Det vil bli sendt ut en egen faktura på bare e-skatt for disse eiendommene. For disse eiendommene vil eiendomsskatt for hele 2019 komme samlet på fakturaen for 1. termin.