15-åringen fra Ringsaker ble innlagt på sykehus fredag 1. mars, og han er nå i god bedring

Hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokk-bakterien er svært sjelden, og nesten alle tilfeller av sykdommen er enkelttilfeller. Kun 1-3 % av tilfellene er en del av en lokal «klynge».

Overføring av smitte skjer ved nærdråpesmitte. For å overføre smitte må det være direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals, og det antas at relativt store dråper munnspytt må overføres. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer. Det er altså kun de som har vært i direkte kontakt med 15-åringen som har mulighet for nærdråpesmitte.

15-åringens nærkontakter i Ringsaker og Hamar får antibiotika
Kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet gir nå antibiotika og eventuell vaksinering til 15-åringens nærkontakter: nære venner, lagkamerater i Hamar og husstandsmedlemmer som har hatt tett kontakt med den syke innenfor 7 dager før han ble syk. Alle disse er allerede blitt kontaktet.

Hensikten med antibiotika er «bærerskapsutrydning», det vil si å hindre at friske bærere kan smitte nye personer og at eventuelle nysmittede ikke utvikler sykdom.

Noen av de som har fått antibiotika, vil også være aktuelle for vaksine. Disse vil bli kontaktet av Kommuneoverlegen om den praktiske gjennomføringen. Vaksine gir beskyttelse etter 7-10 dager.

Aktivitet ved skole og idrettslag fortsetter som normalt
Kommuneoverlegen har vært i kontakt med skoleledelsen i Ringsaker, helsesykepleier ved skolen og ledere i 15-åringens idrettslag i Hamar slik at alle i han nærmeste krets har fått informasjon. 

All aktivitet ved skolen og idrettslag fortsetter som før. Begrensning av vanlig fysisk aktivitet som kroppsøving er ikke nødvendig. Det er heller ikke ved enkelttilfeller grunnlag for å fraråde forsamlinger, vanlig sosial omgang og lignende eller stenging av skolen. 

Personer som har vært i kontakt med dem som har hatt nærkontakt med den syke, behøver ikke foreta seg noe spesielt. Sannsynligheten for smitte er for dem svært lav, og ikke høyere enn i befolkningen for øvrig.

Råd ved uklar febersykdom de første døgnene
Alle med tegn til infeksjonssykdom i pasientens nærmiljø må vurderes nøye med tanke på meningokokksykdom. Observer allmenntilstanden og se etter hudblødninger, det vil si utslett som ikke lar seg avbleke under glasstrykk. Overvåk med noen timers mellomrom, også om natten. Sett for eksempel på vekkerklokke til kl. 1-2 og 3-5. Vær oppmerksom på brekninger, hodepine, stiv nakke, feber og/eller rask forverring av allmenntilstand. Ha lav terskel for å kontakte fastlege eller legevakt.

Klikk her for å lese mer informasjon på Folkehelseinstituttets sider.

For eventuelle spørsmål, kontakt smitteverntelefonen ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen: 476 85 022.