Omfatter allmennkultur, idretts- og friluftsliv, barne- og ungdomsarbeid, aktiviteter for funksjonshemmede og forsamlingshus.

Søknad fremmes på eget skjema som finnes her.

Søknadsfrist: 15. april 2019.