Følg denne lenken for å få oversikt over krav til listeforslaget og reglene for hvem som er
valgbare i forbindelse med kommunestyrevalget.