Hamar kommunestyre avholder møte 27.03.19 kl 16:00 i Hamar rådhus.

Saksliste finnes i møtekalenderen. Møtet sendes også via web-TV.

 

Ordføreren i Hamar