Formålet med planen er å legge til rette for bolig, næring og park.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Formannskapet har i sitt vedtak bedt spesielt om uttalelser til høyder.

 Uttalefrist er 16.5.2019.

 Dokumentene finner du her:

PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=078000 eller fra www.hamar.kommune.no/offentligettersyn.

Lenke til 3D volummodell finner du her: http://arcg.is/4ea1X 

Dokumentene legges også ut på:

  • Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar Bibliotek i kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole
  • Bylab, Torgata 63, Triangelgården


Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

via Plandialog http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=078000

på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

ingvill.sveen@hamar.kommune.no

tlf 62563047

illustrasjon
illustrasjon