Viktig å markere veterandagen

 • PLANLAGT I HAMAR: Frigjørings-  og veterandagen i Hamar er planlagt av Reidar Melhus, NVIO, Tor Sørensen, NVIO, Oddbjørn Moen, HV veteran, Kåre Haugli, HV veteran og Jan Roger Sætren i Hamar kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNEFrigjørings- og veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som de som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.
   
 • Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. Flere av disse er hjemmehørende i Hamarregionen. Etter 1978 har mellom 900 og 1000 veteraner fra vårt område vært ute i tjeneste.
   
 • Kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker har hvert år siden 2011 gått sammen om et felles arrangement i Hamar for ære de militære veteranene. Dette i samarbeid med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Hamar og omegn og Hedmarken HV- Veteranforening.
   
 • Det må også nevnes at det er utarbeidet en felles regional veteranplan for kommunene, der markeringen 8. mai inngår.
   

Strandgateparken og rådhuset - program

18.00: Markering i Strandgateparken med flaggborg og æresvakter:

 • Oberst Håkon Warø, stabssjef i HV, nedlegger en krans.
 • Ordførerne vil være til stede, og i år er det Løtens ordfører Bente Elin Lilleøkseth som skal ønske de frammøtte velkommen.
 • Hamar musikkorps sørger for de musikalske innslagene.

18.15: Prosesjon til Hamar rådhus

18.30: I Hamar rådhus

 • Sosial og høytidelig samling med kaffe og kake for veteranene og deres familier. 
 • Bente Elin Lilleøkseth holder tale for dagen
 • Utdeling av medaljer, Pauline Volstad i HV 05 


Dagen markeres bredt

Lignende arrangementer vil foregå flere steder i Norge denne dagen, både i regi av kommuner, organisasjoner og operative militære avdelinger i Forsvaret; gjerne i et samarbeid. I vårt nærområde står Forsvaret for arrangementer blant annet i Elverum, på Lillehammer og på Rena.

- Med bakgrunn i at risikoen ved Norges utenlands operasjoner har økt de siste årene, er det viktig å  verdsette den innsatsen som utrettes av våre styrker ute og hjemme, sier arrangørene her i Hamar.

De ser at slik sett har frigjøringsdagen og veterandagen fått en ny dimensjon. Dagen skal representere både frigjøring og fred, samt knytte ulike generasjoner sammen. 

Innbyggerne flest kan gi sin støtte og heder ved å flagge denne dagen, altså 8. mai.

Arr: Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune, Norske Veteraner i internasjonal operasjoner avd. Hamar og omegn (NVIO)

Bilder fra en tidligere markering: