Det kostes i Hamar sentrum!Hamar kommune er nå i full gang med vårrengjøringen på de kommunale vegene og plassene i byen.  En "kommunal vår" består av totalt 212 kilometer med veg som skal kostes i løpet av våren.

Prosessen med kosting av veger er svært tidkrevende.

Feiebilene må kjøre sakte for å få med seg alt som ligger igjen etter vinteren. De fleste veger må også kjøres flere ganger før hele vegbredden er tatt.

- For å minimere støvplager, spyler vi med vann når vi feier. Vi kan bare bruke vann når det er plussgrader, så kalde morgener kan føre til at vi ikke får utført arbeidet med full kapasitet, forteller Per Kristian Bergstrøm. Slik det ser ut per i dag kommer de dessverre ikke til å bli helt ferdige før 17. mai. Men Hamar sentrum og alle gang og sykkelveger skal uansett være tatt innen denne datoen.

Vårpussen i Hamar har startet - med ny feiebil.Fylkesveger og riksveger 

Det er ikke bare kommunens feiebiler som gjør rent i byen. En del gater i Hamar er fylkesveger eller riksveger. Disse inngår ikke i feieplanen for Hamar kommune. Men NCC Roads AS rengjør disse vegene i samme periode som kommunen jobber med feiinga. De skal også rengjøre rekkverk/bruer og plukke søppel langs sine veger. Noe nattarbeid kan forekomme.

I tillegg er det mange privat aktører som har ansvar for fortau og plasser rundt om i kommunen som er ute og tar sin sjau. Det skal også fjernes tagging og dueskitt, rengjøres fasader, pusses vinduer og kjøres bort søppel fra gatene, så både gårdeiere og butikker har renhold på sin timeplan.

Hva kan du gjøre som innbygger?

Som innbygger er også hver og en opptatt med å pynte opp etter vinteren. Det går an å koste litt grus ut fra selve innkjøring si, men ikke hageavfall eller annet inne fra selve eiendommen. Det må kjøres bort.

- Vi anmoder om at private ikke legger igjen hauger med brask og større objekter i vegen, som for eksempel småtrær, busker og stein. Feiebilene klarer ikke å få med seg slikt, og sjåførene må stoppe for å fjerne dette fysisk. Dette forsinker rengjøringen, sier Bergstrøm.

Det viktigste du ellers kan gjøre, er å sørge for at parkerte biler flyttes, slik at de ikke er til hinder for feiebilen når den kommer.

Det feies med ulike biler/kostemaskiner - stor og liten. 

Plan for feiing i Hamar og Stange kommune
- lista er med forbehold om uforutsette hendelser:

Uke 14/15Fortau, gang- og sykkelveger - 10 dager
Uke 14Tangen - 2 dager
Uke 17Bekkelaget - 5 dager
Uke  17Nedre Storhamar - 2 dager
Uke 17Børstad, Briskebyen, Disen - 5 dager
Uke 17Solvang, Smeby - 3 dager
Uke 18Ridabu - 3 dager
Uke 18Hjellum - 1 dag
Uke 18Prestegårdsjordet - 3 dager
Uke 19Sagatun, Ankerløkka, Rollsløkken,Vestbyen - 6 dager
Uke 20Gata, Ilseng, Starhellinga - 4 dager
Uke 20Holsjordet, Ajer - 4 dager
Uke 21Hamar vest, Prestrud - 5 dager
Uke 21Parken, Navneberget, Hushagafeltet - 5 dager
Uke 22Ingeberg - 4 dager
Uke 22Stormyra, Bondesvea  - 4 dager
Uke 22Mælumsløkka, Volljordet - 2 dager
Uke 23Vangli, Rysvea, Grubhol - 2 dager
Uke 23Slemsrud, Greftenenga  - 2 dager
Uke 23Greftenmoen, Kirkebyenga - 1 dag
Uke 23Åsbygda - 1 dag
Uke 24Parkeringer - 4 dager

Ved siden av feiingen, er man også i gang med å sette ut løkplanter.

Illustrasjon med vårblomster - Adobe Stock
Illustrasjon med vårblomster - Adobe Stock